Ignacy Krowiak
Wspomnienia
Wyd. II, Sandomierz 2004
Wydawcy:
Adam, Maria, Danuta, Andrzej, Dariusz i Ewa z domu Krowiaków

Otrzymuje Czytelnik książkę szczególną. Jest nią pamiętnik Ignacego Krowiaka ze wsi Wesoła koło Dynowa, stanowiący swoisty dokument jego życia i dziejów rodziny z okresu pierwszej połowy XX wieku. Wspomnienia osobiste wplecione w tło wczesnych wydarzeń politycznych i życia społecznego, stanowią znaczące źródło do dziejów wsi rodzinnej i jej szerokiej okolicy, ale też i do ważnych procesów społeczno-politycznych owych czasów.

Jest też przyczynkiem do historii karier życiowych inteligencji chłopskiej, uwikłanej w niezwykłe wydarzenia okresu I i II wojny światowej na terenie ziem polskich oraz szerokich przestrzeni „nieludzkiej ziemi” na wschodzie.

Tekst Wspomnień powstał w Łańcucie, miejscu zamieszkania Autora. Luźne zapiski czynione od 1966 roku opracowane zostały ostatecznie w 1995 r. Są one niezwykłym źródłem historycznym z życia, od końca XIX wieku poczynając, aż po pierwsze lata zakończenia II wojny światowej…

Wszystko przemija w czasie. Nic nie ma trwałego nawet w życiu pojedynczego człowieka. Nakładają się jednak na siebie doświadczenia kolejnych pokoleń, choć żyjących zwykle w jakże odmiennych od siebie warunkach. Te doświadczenia uczą mądrości i roztropności w postępowaniu. Sprawdzone działania i procesy społeczne wzbogacają życie następcom, a ważne idee raz zasiane wędrują potem przez pokolenia, nabierając coraz to nowych akcentów.

 

prof. dr hab. Józef Półćwiartek