Klątwy w Internecie*

 

I

Na początek kilka przykładów klątw znalezionych w kwietniu 2005 roku w Internecie na polskich stronach www.

1

Na stronie free.of.pl/m/mysticearth/magia/czarna%20magia/klatwa.html możemy przeczytać taki oto tekst:
„Krzywda została wyrządzona
Przyzywam żywioły
Wzywam żywioły
Zaklinam je w mojej sprawie
Mur o czterech strażnicach zalega twe oczy i myśli
Niech stanie się strach, wina i zła krew
Niech będzie klęska i brak litości
Ja wskażę prawo przeciw tobie
Bo przeciw tobie powinno zostać wskazane
Trzy klęski, sto nieszczęść za mój gniew i ból
Będzie przyćmione przez strach
Przyćmione przez ból
Przyćmione przeze mnie
Związany przeze mnie
Przeklęty przeze mnie
NIECH SIĘ STANIE!
Tą klątwę rzuć na ofiarę przez spalenie jej wizerunku w ogniu poświęconej świecy”1.

2

Na stronie lekcjezcm.blog.onet.pl, zatytułowanej: Lekcje z Czarnej Magii. Szkoła magii Island znajdziemy lekcję numer III na temat: Klątwy i uroki, która po oczyszczeniu z podniosłego komentarza brzmiałaby mniej więcej tak:
„Ja X z Y w Polsce rzucam na ciebie Z z Ź z w Polsce wieczną klątwę, która będzie ciążyć nad tobą i twoimi potomkami do n-tego pokolenia. Niech cię choroba straszliwa po ukończeniu 40 roku życia dopadnie i umieraj z bólu, i ty i twoi potomkowie do n-tego pokolenia”.

3

Na stronie www.czarymary.pl/cienik/magia/curse.html poznać możemy klątwę dość popularną w Internecie, bo zamieszczoną na kilku stronach:
„W ciemności księżyca, nakryj stół suknem w jakimś ciemnym kolorze. W rogach stołu (powinny być 4) postaw czarne świece, jeszcze ich nie zapalaj, a pośrodku stołu powinno się znaleźć otwarte drewniane pudełko. Teraz na małym, płaskim kamieniu napisz od tyłu imię osoby, na którą pragniesz zesłać cień i cierpienie. Spluń nań. Włóż go do pudełka i zapal świece. Kiedy wszystko jest przygotowane, posyp pudełko niewielką ilością tytoniu, cykorii, mleczu lub innym zielskiem. Teraz rzuć klątwę, możesz użyć tych słów:

Tako będziesz zamieniony w kamień
I wszystkie twoje myśli odwrócone zostaną
I po twej twarzy brzydota będzie kroczyć
I członki twe spoczną w trumnie
I odstąpi światło od twych oczu
I dom twój oraz ziemia twoja biednymi się staną i zepsutymi
I wszelkie jedzenie smakować ci będzie jak piołun
I będziesz traktowany jako obcy przez wszystkich których spotkasz na drodze
I te wszystkie rzeczy trwać będą dopóki cię z nich nie uwolnię

Nakrywam ten stół i naznaczam ten kamień, spluwam na niego i ukrywam go,
Zapalam świece i tworzę tę truciznę
I przygotowuję tę klątwę na ciebie
W imię czterech płomieni
Których imiona to Ril Yut Sar i Lod
Które rozprawią się z tobą, jako z nimi się rozprawiono.
Nie zapomnij o tym, aby świece same się do końca wypaliły. Teraz możesz pozbyć się wszystkich rzeczy (np. odnosząc je na miejsce), lecz kamień musi być trzymany blisko twego domu dopóki nie wycofasz klątwy”.

4

Inną formą obecności klątwy w Internecie są strony, które „profesjonalnie” zajmują się rzucaniem klątw, np. strona pod adresem www.licho.pl.  A oto informacje, które można na nich przeczytać:
„Czynności magiczne w firmie >>EBLIS<< wykonują wykwalifikowane media odmawiające stosowne zaklęcia i wysyłające złe myśli w kierunku wskazanej osoby, co powoduje wokół wskazanej osoby zagęszczenie negatywnej energii i wystąpienie pożądanych negatywnych skutków. Inicjowana przez nas magia działa bezterminowo, aż do wystąpienia oczekiwanych skutków lub do odwołania klątwy przez zleceniodawcę.
Oferujemy także kamienie z góry Urulu z Australii, sprawiające aktualnemu miejscu rozsypania z pojemnika zabezpieczającego wyjątkowego pecha i przynoszącego kłopoty”.

Na tej stronie znajdziemy także link do „Listy dostępnych demonów”, będących na usługach firmy „EBLIS”. Jest ich 37:
„1. W tradycji muzułmańskiej Tir Jest demonem nieszczęśliwych wypadków 2. Sut Jest demonem kłamstwa 3. Awar Zwany jest demonem lubieżności 4. Dasim Jest demonem niezgody 5. Zalambur Demon nieuczciwości kupieckiej. PERSJA 6. Akoman Podsuwa złe myśli i wywołuje niezgodę między ludźmi 7. Andar Zniechęca do czynów cnotliwych 8. Sawar Roznieca bezprawie, anarchię i pijaństwo 9. Nakahed Przynosi niezadowolenie, zniechęcenie i zgryzoty 10. Tairew Sprzyja zatruciom 11. Zairik Zasmuca 12. Mitocht Sieje kłamstwo i pożądliwość 13. Roszak Podsyca fałsz, zawiść i złe życzenia 14. Charsz Wspiera nienawiść 15. Akatasz Napełnia serca nienawiścią i złością 16. Astowidad Rozsiewa choroby 17. Nasu Napełnia świat nieczystością i zarazą 18. Zurman Przyspiesza starość 19. Warun Skłania do rozpusty 10. Buszasp Popycha do lenistwa i ospałości 21. Az Roznieca pożądliwość i łakomstwo 22. Apusz Sprowadza suszę 23. Wrtra Powoduje zachmurzenie 24. Drudż Przynosi zniszczenie. BABILON 25. Lamasztu Demon żeński, niebezpieczny dla młodych kobiet, kobiet w połogu i dzieci; powoduje śmierć niemowląt i małych dzieci 26. Muštabbabbu Wywołuje suszę, żar, upały 27. Dimitu Sprowadza szarańczę 28. Etemmu (duch zmarłego) Przyczynia się do chorób psychicznych 29. Złe Asakku (siedem lub osiem demonów) Są przyczyną bólu, chorób głowy i gorączki 30. Złe Namtaru (jw.) Są sprawcami chorób gardła i krtani 31. Złe Utukku (jw.) Powodują choroby lędźwi i pleców 32. Zły Alu Odpowiada za choroby ust, warg i uszu 33. Zły Gallu Porywa ludzi do świata podziemnego 34. Zły Ilu Sprowadza choroby nóg 35. Ahazzu Powoduje choroby gastryczne, żółtaczkę 36. Ardat-lili Groźna dla (seksualności) mężczyzn 37. Pazuzu Przynosi burzę i wiatr” 2.

Po kolejnym kliknięciu pojawia się ważny element takich stron, zatytułowany „REGULAMIN”. Warto przytoczyć większy jego fragment:
„1. Oferta zawarcia umowy przedstawiona na niniejszej stronie www.licho.pl skierowana jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Poprzez kliknięcie pola »AKCEPTUJ«, a następnie pola »OK« Zleceniodawca potwierdza, że jest pełnoletni oraz posiada zdolność do czynności prawnych. Ponadto w ten sposób zawarta zostaje umowa zlecenia z Przedsiębiorstwem Usługowym EBLIS wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Szczecinie pod numerem UN/021197/02 (zwanym dalej EBLIS), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Przedmiot umowy obejmuje rzucenie klątwy lub uroku na obiekt (osobę fizyczną, zwaną w dalszej części Regulaminu »Obiektem«) wskazany przez Zleceniodawcę oraz wykonanie czynności magicznych w celu sprowadzenia nieszczęścia lub pecha na Obiekt.
4. W zakresie przedmiotu umowy, określonego w pkt.3, EBLIS oferuje wszelkie dostępne środki z wykorzystaniem mocy magicznych, zjawisk paranormalnych w sferze działania złych mocy. EBLIS nie oferuje podobnych działań w zakresie dobrych mocy lub podejmowania jakichkolwiek czynności faktycznych (fizycznych) nakierowanych na Obiekt.
5. Rozpoczęcie wykonywania niniejszej umowy następuje z chwilą jej zawarcia, na dowód czego EBLIS prześle Zleceniodawcy pocztą niniejszy Regulamin. Na potwierdzenie rzucenia klątwy lub uroku oraz wykonania przez zaklinaczy czynności magicznych, a to odmówienia zaklęć, rzucenia klątwy i wysłania złych myśli w kierunku obiektu, EBLIS przygotuje sporządzony rytualnie certyfikat »PACTUM MALEFICIA« (zwany dalej »Certyfikatem«), którego oryginał i jedną kopię prześle na adres Zleceniodawcy podany w zamówieniu. Po przesłaniu Certyfikatu dane osobowe Obiektu zostają usunięte z zasobów EBLIS i nie są dalej przetwarzane.
6. Przesłanie certyfikatu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez EBLIS wpłaty kwoty 50 zł na rachunek bankowy.
7. Wraz z certyfikatem, o którym mowa w pkt. 5, EBLIS prześle Zleceniodawcy rachunek lub paragon fiskalny.
8. Klątwa lub urok rzucone na Obiekt oraz czynności magiczne, wskazane w pkt. 3, stają się skuteczne z chwilą, w której Obiekt dotknie oryginału Certyfikatu.
9. Doręczenie Certyfikatu Obiektowi lub spowodowanie, że Obiekt dotknie oryginału Certyfikatu, spoczywają na Zleceniodawcy”.

Po kolejnym kliknięciu pojawia się „ZAMÓWIENIE”, w którym należy wypełnić następujące pola między innymi:
„Dane zleceniodawcy, dane, zgodnie z którymi zostanie wysłany certyfikat z rachunkiem, Imię i nazwisko, Ulica, nr, Kod pocztowy, Miejscowość, E-mail, Dane obiektu klątwy, Imię i nazwisko, Miejsce najczęstszego przebywania, Opis powodu rzucenia klątwy (dlaczego klątwa ma być rzucona) [z dopiskiem:] pole obowiązkowe, Opis oczekiwanych skutków klątw”.
I na zakończenie:
„Wpłaty prosimy kierować na »Przedsiębiorstwo Usługowe EBLIS«, Numer konta zostanie podany na potwierdzeniu zlecenia.
Uwaga! Prosimy nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem listowej przesyłki, rachunku bądź e-maila z potwierdzeniem od firmy EBLIS!!”.

5

Podobnie rozbudowany opis oferty dotyczącej klątw znajdziemy na stronie http://urgh.w.interia.pl/, na której przeczytamy:
„Czarna magia
Mistrz Urgh ofiaruje w Twoje ręce swą wiedzę
Mistrz Urgh może sprawić na Twe życzenie:
KLĄTWY:
• Comshagh – wybraniec nie zazna szczęścia do końca życia. Wszystko co szczęśliwe obróci się wniwecz;
• Huzagh – wybraniec nie zazna nigdy miłości drugiego człowieka;
• Harmuzagh – wybraniec pozostanie sam do końca życia, nikt nie zwróci ku niemu życzliwego oka, w potrzebie nie wspomoże, najbliżsi odwrócą twarz i brzydzić się nim będą.
PRZEKLEŃSTWA:
• Przekleństwo Strachu – strach będzie towarzyszem wybrańca przez lat siedem;
• Przekleństwo Martwej Nocy – przez lat trzy i miesięcy sześć wybraniec oka w nocy nie zmruży, jednakowoż umęczony za dnia snuć się będzie niezdolny do wszelakich uciech, prac etc…;
• Przekleństwo Bólu – siedmiokroć po dni siedem ból tkwić będzie w członkach wybrańca bez nijakiej jego przepędzenia możliwości;
• Przekleństwo Wody – za wybrańcem przez rok cały będzie kroczyć woda.
UROKI i MORZENIE CZŁONKÓW BÓLEM:
Wedle upodobania zamawiającego i na okres dowolnie długi [można zamówić – przyp. M. W.]
• sztywności;
• krwawe broczenie;
• kolki;
• bóle;
• gazy i wzdęcia;
• ciemnotę umysłową;
• jąkanie, niezborność mowy etc…
OPĘTANIA:
Sprowadzenie Bezimiennych na istotę ludzką jest do spełnienia możliwe w tym przypadku tylko jeżeliby ona wcześniej zbrodnię umyślnego morderstwa popełniła. W każdym innym razie, dla zbytku lub uciechy zamawiającego, przeciw niemu się działanie jego skieruje, a sroższej kary w życiu tym i każdym innym nie znajdziesz… Mistrz Urgh przestrzega przed sprowadzaniem Bezimiennych. to naprawdę nie są żarty!!!
Jak to zrobić?
• Przemyśl dolegliwość, jaką chcesz zadać wybrańcowi, a bacz aby nie była zadana bez powodu, dla zbytku, z próżności etc… Jedynym powodem działania Twego winna być doznana przez Ciebie krzywda.
• Zdobądź podobiznę Wybrańca (obraz lub zdjęcie) – taką, by jak to możliwe najwięcej ciała odsłaniała.
•  prześlij e-mailem do Mistrza Urgh podobiznę i opis dolegliwości dla Wybrańca i czekaj.
• do pierwszej pełni prześlij dar dla Mistrza.  Jeżeli daru nie wyślesz, dolegliwość spadnie i na Ciebie.
• Mistrz Urgh ani zgromadzenie jego Akolitów nie odpowiadają na maile.
• Mistrz Urgh nie czyni Magii Białej, nie sprowadza miłości, nie leczy etc…
Zanim zamówisz dolegliwość dla Wybrańca, wiedz, że Twoja zła energia kiedyś do Ciebie powróci, nie czyń więc krzywd większych niż te, których sam doznałeś”.

6

Mniej rozbudowaną formę ma strona: http://www.cyrografy.republika.pl/, zatytułowana: „DIABELSKIE CYROGRAFY. KLĄTWY I UROKI”, na której możemy przeczytać:
„Zakres usług:
Przyzywanie negatywnej energii  na wytypowane przez Ciebie osoby lub przedmioty tzw. rzucanie klątw i uroków.
– wymagane zdjęcie osoby lub przedmiotu na którą/który zostanie sprowadzone nieszczęście
– zleceniodawca powinien określić jakich wyników oczekuje względem zlecenia a jakich sobie nie życzy.

Przykładowe zastosowanie takiej usługi:
– zemsta względem wyrządzonych krzywd
– eliminacja konkurencji z rynku
– ponaglenie dłużnika do wywiązania się z zobowiązania
– przestroga
– inne

Każde zgłoszenie rozpatrzone zostanie w terminie trzech dni.
Nie przyjmujemy zgłoszeń związanych z śmiercią!
Zapewniamy pełną dyskrecję.
Wszelkie inne szczegóły ustalone zostaną po kontakcie z nami drogą emaliową. diabelski_cyrograf@ vp.pl” 3.

7

Jeszcze prostszą formę mają usługi Starej Wiedźmy L. na stronie-wizytówce pod adresem http://www.starawiedzmal.wizytowka.pl/:
„Magia na zlecenie, tarot, numerologia, klątwy, uroki. Do tej pory reklamacji nie miałam, przekonaj się sam. Magia sprawiedliwości – ktoś Cię skrzywdził – odpłać. Magia miłosna – powrót uczucia, przywołanie miłości. Magia finansowa – pozbądź się złej passy, przyciągaj pieniądze. Magia mocy – nie pozwalaj sobą pomiatać, odzyskaj swoją moc. W życiu płacimy za wszystko, najwięcej za własny strach”.

II

Mamy oto do czynienia z pewną rzeczywistością kulturową, której określenie mianem zabobonu niewiele wyjaśnia. Klątwa – zgodnie z tradycyjnym, powiedzmy oświeceniowym rozumieniem słowa – jest zabobonna, pozostaje jednak ważne pytanie: jakie są źródła tych wyobrażeń zbiorowych, które pozwalają uczestnikom społeczności internetowej (zapatrzonej wedle większości teorii w technologię, opartą na wiedzy, rozumie, nauce) korzystać z rzucania klątw oferowanych przez strony z takimi usługami, czy też samodzielnie używać formuł, których można nauczyć się w Internecie?
Wyraźnie trzeba podkreślić – nie ma takiego jednego źródła, które pozwala uchwycić specyfikę współczesnej magii słowa.
Właśnie usytuowaniu klątwy w pejzażu współczesnej kultury oraz pytaniu o europejskie korzenie tejże chciałbym poświęcić ten artykuł.
Nie zamierzam przy tym weryfikować terminologii przyjętej na gruncie antropologii ani też podejmować sporów, jakie toczone są w tej dziedzinie, i dlatego będę używał pojęć magii, mitu, rytuału, przywołując podstawowe antropologiczne definicje. A zatem dla porządku przedstawię najważniejsze pojęcia, do których się odwołam. Zacznijmy od początku, od mitu. Mit – jak to podkreślał Malinowski4  – pełni w kulturze pierwotnej niezbędną rolę: wyraża, wywyższa i kodyfikuje wierzenia. Nie jest czczą opowieścią, lecz ciężko zdobytą siłą działającą, pragmatycznym dokumentem pierwotnej wiary i mądrości duchowej. To właśnie utrwalone w mitach wyobrażenia religijne znajdują swą realizację w różnorodnych rytuałach, obrzędach – w magii wreszcie. Rytuał jest mitem w działaniu.

Niewątpliwie klątwa to działanie magiczne. Czym zatem jest magia?
W antropologicznym ujęciu magię definiuje się zwykle na cztery sposoby (podaję za Słownikiem etnologicznym, Poznań 1987, hasło: magia):
– jako rodzaj praktyk opartych na nieracjonalnych (pozbawionych empirycznych przesłanek, pomijających naturalne związki przyczynowo-skutkowe itp.) przekonaniach, właściwych głównie społeczeństwom pierwotnym i warstwom ludowym społeczeństw cywilizowanych;
– jako zespół zrytualizowanych działań i technik mających – w przekonaniu ich wykonawców – powodować pożądane skutki w świecie realnym poprzez oddziaływanie tych zabiegów na określone moce obecne w naturze;
– jako – po prostu – praktyczny, czynnościowy aspekt religii;
– wreszcie – jako rodzaj świadomości, w której operuje się odmienną, niż ma to miejsce w przypadku społeczeństw cywilizacji Zachodu, logiką myślenia.
Za każdą z tych definicji stoi tradycja badawcza, ale dla naszych potrzeb warto zwrócić uwagę na to, że pierwsza definicja zakłada zbyt kategorycznie, że magię ograniczać należy tylko do przeszłych formacji kulturowych (kultur pierwotnych i ludowych), czemu przeczy choćby tematyka, którą podejmujemy. Natomiast trzecia i czwarta definicja jest dla nas bezużyteczna, bo traktuje rzecz zbyt wąsko; dlatego, dla potrzeb artykułu, chciałbym się odwołać do definicji drugiej, która podkreśla cechy magii, charakterystyczne także dla klątw internetowych. Powtórzmy zatem – internetowa klątwa byłaby takim rodzajem magii, od której na skutek zrytualizowanych działań, oczekuje się osiągnięcia pożądanych skutków w realnym świecie.

III

Magia ma w większości wypadków charakter słowny, to działanie słowem. Jak to ujął Gerardus van der Leeuv: „Słowo jest zawsze czarem, budzi niebezpieczną lub dobroczynną moc” 5.
Fenomen magii językowej, magii słów, mowy magicznej, magicznej siły słów, funkcji magicznej języka – jak określa się ten aspekt użycia języka, który służy magii6  – opiera się na przekonaniu, że świat (ludzie i ich otoczenie) zareaguje na magiczne słowa zgodnie z intencją je wypowiadającego. „[Wierzy się, że słowo] sprawi to, o czym nadawca mówi, że chce, żeby się stało” 7. Klątwa „niech mu ręka uschnie” powinna zdaniem nadawcy sprawić, że jakaś siła, która może to uczynić, spowoduje uschnięcie ręki wskazanej osoby, która na to zasłużyła.
Język jest zatem w kulturach tradycyjnych (a przekonanie to nie mija bynajmniej całkowicie z rozwojem racjonalnej cywilizacji europejskiej) sposobem działania, a nie narzędziem myśli. Mało tego – jak twierdził Malinowski8  – w kulturach pierwotnych mowa podporządkowana jest działaniu. Nie tylko na wyspach Trobrianda ludzie wierzyli, że słowo zmienia rzeczywistość w dosłownym, a nie metaforycznym sensie, bo słowa i rzeczy są według tego sposobu myślenia tożsame.
Tę zasadniczą różnicę w podejściu do języka między kulturą pierwotną a europejską z jej racjonalną wiedzą i poznaniem można świetnie zilustrować fragmentem z dzieła o „magii” miłości, które trudno określić mianem traktatu naukowego, czyli sztuką Williama Szekspira Romeo i Julia. A jednak i tu znajdziemy inne niż magiczne, tradycyjne podejście do słowa:

„JULIA
Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo?
Wyrzecz się ojca i odrzuć nazwisko
Lub, jeśli nie chcesz, powiedz, że mnie kochasz,
A ja wyrzeknę się swojego rodu.
[…]
Tylko nazwisko twoje jest mi wrogiem.
Ty jesteś sobą – nie żadnym Montecchim.
Cóż jest Montecchi? To nie dłoń, nie stopa,
Nie twarz, nie ramię – nie człowiecze ciało.
O, zmień nazwisko, nazwij się inaczej!
Cóż znaczy nazwa? To, co zwiemy różą,
Pod inną nazwą nie mniej by pachniało. [podkreślenie M. W.]
Tak i Romeo, gdyby się nazwał
Inaczej, byłby wciąż tym samym cudem.
Romeo, odrzuć nazwisko, a za ten
Dźwięk, który nie jest nawet cząstką ciebie,
Weźmiesz mnie całą” 9.

W kulturze pierwotnej takiej uwagi i takiego rozdzielenia nazwy i jej desygnatu uczynić niepodobna. Rzeczy bowiem na mocy społecznych przekonań tożsame są ze słowami, które je określają i nie sposób traktować je osobno. Wierzymy po prostu, że używając odpowiednich słów, możemy zmieniać rzeczywistość.
By słowo magiczne było skuteczne, muszą zostać spełnione następujące warunki:
– tożsamość słów i rzeczy;
– wiara społeczna, która uznaje, że słowem można zmieniać rzeczywistość;
– osoba, która na mocy tej wiary, potwierdzonej postawą moralną oraz na mocy społecznego przyzwolenia, ma prawo używać magii;
– formuła, czyli taki rodzaj mowy, którą uważa się za świętą, a więc posiadającą moc sprawczą, a zatem i taką, której nadużywać nie wolno, bo aktywuje siły przerastające możliwości chcącego przeciwstawić się im człowieka;
– wreszcie rytuał, który dyktuje porządek działań, a czasem określone przedmioty, ułatwiające magiczną przemianę.
Jeżeli formuły słowne są działaniami, bo powodują określone skutki, to ich znaczenie związane jest ze zmianami, które wywołują – w trakcie rytuału – w rzeczywistości. Nie należy zapominać, że w kulturze plemiennej i ludowej istnieją dwa bieguny: mowa magiczna (sakralna) i codzienna (świecka). Pierwsza zmienia rzeczywistość, druga ją po prostu opisuje.