Na początku krótkiego (i umyślnie niewyczerpującego) omówienia portalu liberackiego przytoczę następującą odpowiedź na pytanie "czym jest liberatura"?:     Liber, libra, libera, literatura. Liberatura to wolność, otwartość artystyczna, przekraczanie granic między gatunkami i sztukami; to literatura nie spętana ograniczeniami, narzucanymi przez reguły, kanony czy krytyków. To…
Czytaj dalej...