Podobno badania dowodzą, że liczba nieszkodliwych wariatów stale i wciąż wzrasta. Równocześnie co 15 lat podwaja się cała ogólnocywilizacyjna wiedza. Człowiek przestaje się orientować w szczegółach, nie ma pojęcia o powstawaniu nowych dyscyplin naukowych i zupełnie nie pojmuje, co się…
Czytaj dalej...