IPN wysłał do osób, które znalazły się na Liście Wildsteina potwierdzenie, że rzeczywiście. Rzeczywiście, droga pani X, panie Y, pańskie "dane osobowe są tożsame z danymi osobowymi, które znajdują się w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, kandydatów na współpracowników organów bezpieczeństwa państwa…
Czytaj dalej...