Żeby było łatwiej zrozumieć, o czym tu w ogóle piszę, pozwolę sobie przytoczyć krótką definicję produktów organicznych. Organicznym (ekologicznym) nazywam jedzenie uprawiane w glebie, która nie jest traktowana pestycydami (środkami ochrony roślin), czy nawozami sztucznymi. Mięso zwierząt hodowanych w gospodarstwach, w których mają…
Czytaj dalej...