Norman Davies Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo tyt. oryg. Europe At War 1939-1945. No Simple Victory tłum.: Elżbieta Tabakowska Znak , Kraków 2008 Wydając pracę Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo, Norman Davies strzelił sobie w stopę.…
Czytaj dalej...