Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące występowało w środowisku człowieka od zawsze. Jego źródłami były i są: Słońce, Ziemia, zjawiska atmosferyczne. Współcześnie jednak, wraz z rozwojem techniki, ilość źródeł promieniowania elektromagnetycznego w środowisku stale wzrasta. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z faktu, że…
Czytaj dalej...