W Grobach Świątyni jest ciało panienki, Której zasługi z Adelajdą równe, Każdy uchyla wieko tej trumienki, Aby zobaczyć Świętą Morsztynównę. Cnota zasuszona, czyli rzecz o pięknej Izabeli i innych (mniej pięknych). Feministki - osoby zgryźliwe - nawet świętej nie przepuszczą.…
Czytaj dalej...