Spośród pierwiastków o złej sławie szczególnie wyróżnia się arsen. Przyczyną tego jest fakt, że wszystkie rozpuszczalne związki tego pierwiastka są silnie trujące, na czele z królem trucizn - arszenikiem, którego dawka śmiertelna dla organizmu ludzkiego wynosi ok. 0,1-0,22 g. Arsen…
Czytaj dalej...