Socjologia codzienności
Redakcja: Piotr Sztompka i Małgorzata Bogunia-Borowska
Wydawnictwo Znak
Kraków 2008

Przedmiotem badań współczesnego socjologa jest właściwie wszystko, co z ludzką egzystencją i życiem społecznym związane. Na pozór przyziemne i rutynowe czynności, takie jak zakupy w supermarkecie, czytanie gazety przy śniadaniu, wyciskanie z siebie siódmych potów na siłowni czy dojazdy do pracy, stanowią dziś temat socjologii najnowszej, zwanej „trzecią socjologią”. W odróżnieniu od socjologii pierwszej, której przedmiotem była ludzkość jako system społeczny, oraz socjologii drugiej, badającej całokształt ludzkich działań społecznych, ten najnowszy kierunek w badaniach socjologicznych za swą perspektywę teoretyczno-metodologiczną obiera właśnie życie codzienne. I przez pryzmat codzienności analizuje zjawiska społeczne oraz wszelkie przejawy społecznej rzeczywistości.

Celem antologii zatytułowanej Socjologia codzienności jest przybliżenie szerszemu gronu odbiorców tej nowej perspektywy badawczej. Na książkę składa się ponad trzydzieści tekstów poruszających tematykę socjologii życia codziennego. Tradycyjny wstęp został zastąpiony dwoma obszernymi esejami autorstwa redaktorów antologii – Piotra Sztompki oraz Małgorzaty Boguni-Borowskiej. Prezentują one nurt trzeciej socjologii na tle wcześniejszych badań socjologicznych oraz opisują wyzwania, które stoją przed socjologią dwudziestego pierwszego wieku. Właściwa treść antologii to artykuły oraz rozdziały książek, jakie opublikowane zostały w ciągu ostatniej dekady w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Redaktorzy tomu uporządkowali je w ośmiu grupach, z których każda poświęcona jest odrębnemu aspektowi życia codziennego: dom i intymność, wspólnota i kapitał społeczny, ulica i konsumpcja, praca i kariera, agora i komunikacja, ciało i zdrowie, duch i wiara oraz emocje i nastroje. W obrębie każdej grupy tematycznej znajdują się prace poruszające kwestie, zjawiska i problemy, z którymi ludzie mają do czynienia każdego dnia.

Miłość, przyjaźń, nieufność, instytucja małżeństwa i typologia singli… Tysiąc (prawie) stron o przejawach współczesnej konsumpcji: mody, zakupów, reklamy lub jadania poza domem. Tematy znane i przez różnego rodzaju poradniki eksploatowane, jak wpływ kariery zawodowej na życie prywatne, pogoń za sukcesem bądź kult zdrowia i młodości, przedstawione są tu w sposób nieszablonowy i – co więcej – naprawdę skłaniają do głębszej refleksji. Autorzy nie ograniczają się bowiem do suchych dywagacji teoretyczno-analitycznych. Olbrzymim plusem zebranych w tomie tekstów jest to, iż opatrzone są one przykładami, którym nierzadko towarzyszą próby interpretacji opisywanych zjawisk. Np. Mary Evans, autorka tekstu Czym jest uczucie zwane miłością?, ilustruje swoje dociekania historią małżeństwa księcia Karola i Diany Spencer. Analizując koleje ich związku, wyjaśnia jednocześnie, na czym polegała różnica w pojmowaniu miłości przez wspomniane osoby, unaoczniając tym samym, dlaczego małżeństwo to skazane było na porażkę.

Antologia pod redakcją Sztompki i Boguni-Borowskiej to pierwsza na polskim rynku wydawniczym pozycja w całości poświęcona trzeciej socjologii. Jej docelowym adresatem nie mają być tylko zawodowi socjologowie, ale każdy kto pragnie lepiej poznać rzeczywistość ponowoczesnego społeczeństwa, w którym przyszło mu żyć. I niech gabaryty tej pozycji nie odstraszają potencjalnego czytelnika. Klarowny język i brak przeładowania tekstów hermetyczną terminologią oraz, nade wszystko, tematyka zebranych w tomie prac sprawiają, że antologia czyta się dobrze. Zupełnie jakby nie była to wcale książka, bądź co bądź, naukowa. I choćby dlatego warto po nią sięgnąć.