Rozmawiając z wieloma osobami zauważyłam, że często to, co my, architekci, rozumiemy pod pojęciem „projekt budowlany” i to, co pod tym samym pojęciem rozumieją klienci, to dwie różne rzeczy! (A to, co chcieliby obejrzeć urzędnicy, to jeszcze inna historia).
Warto wyjaśnić co kryje się pod tą nazwą, aby uniknąć nieporozumień i rozczarowań.

Pierwszą i podstawową rzeczą jest to, że projekt budowlany robi się przede wszystkim dla urzędników! Oni na podstawie tego projektu wydają pozwolenie na budowę, dlatego też interesuje ich dokumentacja, wykonana według ściśle określonych reguł. Zawartość i wymagania co do formy i zakresu opracowania projektu budowlanego są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 (Dziennik Ustaw nr120 z 2003 roku poz.1133).

Po drugie, wbrew nazwie, projekt budowlany wcale nie ma służyć jako instrukcja wybudowania czegokolwiek! Jego podstawowym zadaniem jest danie urzędnikowi wyobrażenia, co chcemy na działce wybudować, tak, aby mógł sprawdzić, czy jest to zgodne z przepisami prawa, planami gminy i czy nie będzie w żaden sposób uprzykrzało życia sąsiadom.

Zgodnie z przepisami Projekt budowlany powinien składać się z dwóch części: Projektu zagospodarowania terenu (PZT) i Projektu budowlanego wielobranżowego (PBW). PZT to naniesiona na mapę lokalizacja budynku, czyli jego obrys, z wymiarami, pozwalającymi wytyczyć jego położenie w terenie. Na planie musi znaleźć się także wjazd na działkę, przebieg przyłączy wody, energii, kanalizacji oraz takie obiekty, jak śmietnik, czy zbiornik na gaz.
Na planie powinny zostać również oznaczone drzewa i krzewy istniejące, zarówno te, które zamierzamy usunąć, ponieważ kolidują z projektowanym obiektem, jak i te, które pozostaną. Pamiętajmy, że na usunięcie każdego nie owocowego drzewa, starszego niż 4 lata, należy uzyskać zgodę odpowiedniego urzędu oraz wnieść opłatę (i to słoną).

PZT powinien być naniesiony na aktualną mapę do celów projektowych. I tutaj uwaga! Każda mapa ma swój okres ważności (przeważnie pół roku), po którym trzeba ją ponownie aktualizować. Należy zwrócić uwagę, że PZT to absolutnie nie to samo, co projekt ogrodu i małej architektury, które nie wymagają pozwolenia na budowę, są dużo bardziej szczegółowe i zazwyczaj stanowią odrębne opracowanie. Ponadto PZT powinien obok rysunku zawierać również część opisową określającą to wszystko, co znajduje się na planie.

Druga część dokumentacji, czyli Projekt budowlany wielobranżowy, składa się z części opisowej i rysunków. W opisie, obok funkcji budynku, powinny znaleźć się informacje o zastosowanych materiałach i rozwiązaniach konstrukcyjnych, a także określenie kategorii geotechnicznej gruntu, wymaganej dla danego rodzaju inwestycji, właściwości cieplne przegród (czyli ścian, dachu, stropów oraz okien i drzwi) oraz wymagania ochrony pożarowej dla tego obiektu.
Przy inwestycjach bardziej skomplikowanych od domku jednorodzinnego, projekt powinien zaopiniować rzeczoznawca ds. ochrony pożarowej oraz rzeczoznawca sanepid i bhp – szczególnie, jeśli jest to budynek usługowy. Rzeczoznawcy stawiają swój podpis na planie zagospodarowania terenu oraz na rzucie parteru budynku.

Część rysunkowa powinna zawierać elewacje domu, czyli widoki ze wszystkich stron, z określoną kolorystyką i rodzajem materiałów wykończeniowych. Rzuty wszystkich kondygnacji oraz rzut dachu, na których określono główne wymiary elementów konstrukcyjnych i pomieszczeń. Wszystkie drzwi i okna powinny zawierać informację o ich wysokości, szerokości oraz wysokość parapetu. Na rysunku powinny być naniesione wloty kanałów wentylacyjnych i dymowych oraz istotne urządzenia, takie, jak np. piec c.o., kominek etc.
Jeśli budynek jest ogrzewany, projekt powinien zawierać rozwiązania przegród budowlanych, tj. opis warstw, składających się na ściany zewnętrzne, dach oraz stropy. Ponadto wśród rysunków powinny znaleźć się charakterystyczne przekroje przez budynek, pokazujące biegi schodowe, antresole, wysokość kondygnacji itd.

Oprócz takiej ogólnej części architektonicznej, do projektu budowlanego musi być dołączony projekt konstrukcji, zawierający rozwiązania stropów, fundamentów, nadproży oraz więźby dachowej, oparte na obliczeniach statycznych. Ponadto w przypadku bardziej skomplikowanych budynków wymaga się odrębnych projektów dla instalacji sanitarnych, czyli ogrzewania, wody, kanalizacji i wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych, a w wypadku większego terenu, na którym planujemy parkingi – drogi dojazdowe projektu drogowego.
Projekty instalacji powinny składać się z rzutów, pokazujących ich przebieg oraz charakterystycznych (tzn. tylko szczególnie ważnych) profili – pokazujących na jakich wysokościach dane przewody biegną, oraz ich schematów.

Warto wiedzieć, że Projekt budowlany nie musi zawierać zestawień elementów budowlanych, takich jak okna czy drzwi oraz rozwiązań szczegółowych, kosztorysów i przedmiarów robót. To są opracowania dodatkowe, które powinny znaleźć się w projekcie wykonawczym.
Przy projektach domów jednorodzinnych bardzo często projekt budowlany uzupełnia się o zestawienia oraz część rysunków szczegółowych, tak, aby na jego podstawie umożliwić wykonanie budynku. Oczywiście jest to kwestia umowy pomiędzy architektem a klientem, tym bardziej, że dobry wykonawca potrafi samodzielnie rozwiązać wiele newralgicznych elementów budowanego domu.

Projekty wykonawcze są niezbędne dla wybudowania bardziej skomplikowanych obiektów, szczególnie, jeśli chcemy mieć kontrolę nad postępem i prawidłowością prowadzonych robót. I tu jeszcze jedna uwaga – projekt wykonawczy to nie jest projekt aranżacji wnętrz, czyli jeśli chcemy zaplanować dokładnie kolory ścian, rozkład płytek ceramicznych w łazience czy układ mebli kuchennych albo biurowych i rodzaj opraw oświetleniowych, to musimy zamówić opracowanie kolejnego, jeszcze bardziej szczegółowego projektu, dotyczącego aranżacji wnętrz.

Myślę, że wielu dociekliwych zapyta, dlaczego tego wszystkiego nie może zawierać projekt budowlany. Otóż w bardzo wielu wypadkach takie szczegółowe rozwiązania nie są konieczne, a wręcz byłyby utrudnieniem, szczególnie jeśli budynek jest domkiem jednorodzinnym i powstaje dość długo. Taki projekt byłby o wiele droższy i na dodatek niemożliwe byłoby zrobienie tak szczegółowego projektu typowego – kto chciałby mieszkać w identycznym domu, jak sąsiad.

Jednakże warto wiedzieć, czym różnią się projekty i jaki zakres opracowania kryje się pod nazwą, aby nie przeżyć zdziwienia, że na podstawie zatwierdzonego przez urzędnika projektu budowlanego nie każdy budynek da się wybudować.