Zimowo olimpiada w Turynie za nomi. Prawie juz o niej zabocyliśmy. Nieftórzy zreśtom barz chętnie zabocyli, coby nie wstydzić sie za wyniki nasyk reprezentantów. Jo to se myślem, ze wstydzić sie nimo cego. Dyć to była dopiero piąto olimpiada zimowo, na ftórej udało nom sie zająć jakieś miejsce na podium. Była to tyz dopiero cwarto olimpiada zimowo, na ftórej to podium osiągnęliśmy dzięki umiejętnościom nasyk sportowców, a nie dzięki scynściu. I była to dopiero trzecio zimowo olimpiada, na ftórej zdobyliśmy więcej niz jeden medal, dopiero drugo, na ftórej medale zdobyło dwók polskik sportowców (a nie ino jeden), no i … dopiero pierwso, na ftórej Polska zdobyła medale w dwók róznyk dyscyplinak!

Nieftórym to syćko jednak nie wystarco. Bo brąz Justynki Kowalczyk brązem Justynki Kowalczyk, srebro Tomka Sikory srebrem Tomka Sikory, ale nom syćkim złoto lo Adasia Małysza sie marzyło! Niestety pon Bystel, pon Morgenstern i paru inksyk nie fciało przyjąć tego do wiadomości i skakali dalej od Adasia zamiast blizej. I teroz znowu kibice bedom cekać 4 roki na kolejnom olimpiade, marząc o tym, coby na tej kolejnej usłyseć wreście Mazurka Dąbrowskiego granego na ceść polskiego mistrza. Bedom marzyć, ale nie barz bedom wierzyć, ze te marzenia sie spełniom.

A jo tymcasem wom godom – na następnej olimpadzie bedzie złoty medal! Przynajmniej na duzej skocni. Skąd ta pawność? Ano stąd, ze w XXI wieku na olimpijskik duzyk skocniak wygrywali wyłącnie biało-cyrwoni. Dyć fto wygroł na duzej skocni w Turynie? Austriak. Jaka jest flaga austriacko? Biało-cyrwono! A fto wygroł na duzej skocni na poprzedniej olimpiadzie w Salt Lake City? Swajcar. Jaka jest flaga swajcarsko? Biało-cyrwono! A na jesce wceśniejsej olimpiadzie, tej w Nagano, fto wygroł? Japońcyk. Jaka jest flaga japońsko? …

Ejze, kwilecke – pewnie zaroz usłysem – kapecke sie zagalopowałeś owcarku! Dyć olimpiada w Nagano była w 1998 roku, a więc w XX wieku, nie XXI.
Jo na to powiem – olimpiada w Nagano nie była w XXI wieku, ale powinna być! Bo kazde dziecko to wie, ze roki licom sie od narodzin Poniezusa, ale tyz jeśli nie kazdy, to wielu wie, ze kie w starozytnyk casak licono date tyk narodzin, to kapecke sie pomylono – i prowda jest tako, ze Poniezus urodził sie jakieś 7-8 roków wceśniej niz to nasi przodkowie myśleli. Kieby sie nie pomylono, to … olimpiada w Nagano odbyłaby sie juz w XXI wieku (wceśniejso w Lillehammer zreśtom tyz, ale ta olimpiada była jakaś dziwacno – nastąpiła 2 roki po poprzedniej, a nie 4).

No to skoro juz momy pewność, ze na duzej skocni w Vancouver wygro skocek spod flagi biało-cyrwonej, zostoje nom ustalić, jakie kraje takie flagi majom? Poza Polskom kapecke ik jest: Kanada, Łotwa, Dania, Indonezja… Zreśtom co jo wom bedem godoł, weźcie atlas świata i sami se sprawdźcie. Była tyz kiesik w tym gronie Białoruś, ale pon Łukaszenka zmienił białoruskom biało-cyrwonom flage na inksom i tym samym pozbawił swoik rodaków sans na zdobycie złotego olimpijskiego medalu na duzej skocni. Jak wiadomo zreśtom, pozbawił ik wielu przyjemnyk rzecy, ale między inksymi właśnie tego.

Spośród wymienionyk przed kwileckom krajów jedynom potęgom w sportak zimowyk jest Kanada. Kazdy Kanadyjcyk jednak woli przypiąć do nóg łyzwy niz narty i iść grać w hokeja zamiast skakać ze skocni. Nie widzi mi sie, coby bez najblizse ctery roki miało sie to zmienić. Po jednym medalu w zimowyk olimpiadak majom Łotyse i Duńcyki: ci pierwsi zdobyli ostatnio pikny brązowy medal w Turynie, a ci drudzy jesce pikniejsy medal, bo srebrny, 8 roków temu w Nagano. Oba medale były jednak nie narciarskie, ino jeden saneckowy, a drugi curlingowy. To chyba ani Łotyse, ani Duńcyki nie zdązom do najblizsyk igrzysk wysykować takiego skocka, ftóry skakołby dalej niz inksi? A Indonezyjcyki? Ci do światowej cołówki w sportak zimowyk majom straśne zaległośći. Ze i oni zdobędom kiesik złoty medal na olimpijskiej duzej skocni to pewne, dyć majom biało-cyrwonom flage. Ale na ten sukces bedom musieli pocekać, moze nawe do drugiej połowy XXI wieku?

nkse państwa z biało-cyrwonymi flagami tyz w skokak narciarskik nie licom sie zbytnio (z wyjątkiem tyk, co zdobycie złotyk olimpijskik medali w tej konkurencji majom juz za sobom). A zatem teroz kolej na Polaka! Na duzej skocni w Vancouver Polak powinien wygrać! I juz teroz mozno zacąć myśleć, jakiego na te okazje sampana wypić! Zaś Kanadyjcykom, Łotysom, Duńcykom i inksym biało-cyrwonym reprezentacjom piknie gratulujemy złotyk medali olimpijskik na duzej skocni podcas kolejnyk olimpiad.

Ino co bedzie jeśli państwa nie mające biało-cyrwonej flagi odkryjom to, co jo odkryłek, i wartko zacnom przerabiać swe flagi na biało-cyrwone, coby tyz na duzyk skocniak olimpijksik wygrywać? Wte sprawa moze sie – krucafuks! – zagmatwać. Hau!