Człowiek myśli o sensie życia i właśnie to myślenie stanowi jego sens.


Do upartych ludzi nic nie przemówi… to tak, jakby przekonywać papieża, że Boga nie ma.


Obok grobów smutnych i zaniedbanych stały groby tętniące życiem.


O wartości człowieka świadczy lista jego przyjaciół, o popularności – lista jego wrogów.


Jest lepiej widzieć coś z punktu widzenia całości, niż całość z punktu widzenia jednej rzeczy. To, co uniwersalne, zawsze jest lepsze.


Poruszanie się szybciej od światła jest niemożliwe, a już na pewno niepożądane, bo zwiewa czapkę.


Kiedy zastanawiamy się nad swoim życiem, to właściwie sam fakt, że żyjemy, powinien nas najbardziej zadziwić.


Zastanawiające, że wyraz śpioch występuje tylko w rodzaju męskim.


Ludziom przydałby się czasem dzień wolny od życia…


Niektórzy ludzie są o sobie tak dobrego zdania, że zakochaliby się w sobie, gdyby nie byli heteroseksualni, oczywiście.


Człowiek jest nadzwyczajnym stworzeniem. Jako jedyny niszczy środowisko, w którym żyje.