Odszedł od nas Peter Erdös (1930-2001), wybitny propagator porządku domowego. Wielkość jego polega na tym, że nie marnował czasu na teoretyczne formułowanie swych idei, lecz wcielił je mistrzowsko w życie.

Dzieło i życie Petera Erdösa służy i służyć będzie za wzór dla przyszłych pokoleń, lecz jakże niedościgły to wzór!

Jego kompletny zbiór kwitów parkingowych budzi podziw znawców, a pozbawiona luk kolekcja rachunków z pralni jest unikatem na skalę światową. Załączniki do deklaracji podatkowych zostały wykorzystane w niejednym podręczniku Wychowania Obywatelskiego oraz Gospodarki Rodzinnej.

Ponieważ jednak prawdziwa wielkość tak często nie potrafi uchronić się od drobnych śmiesznostek, przytoczmy tu, że – jeśli wierzyć anegdotkom – Peter Erdös nie napisał w życiu ani jednego wiersza oraz nie udowodnił ani jednego twierdzenia. W tym ostatnim jest porównywany ze swym imiennikiem Paulem Erdösem (1913-1996), który udowodnił ich wiele, z tego też powodu jest Peter Erdös przez niektórych nazywany Anty-Erdösem. Lecz czemu anty? Czy tylko z powodu tak mało ważnej przyczyny, jak kolejność narodzin? Przecież jeśli weźmiemy pod uwagę doniosłość osiągnięć dla społeczeństwa, to na ten nieco ironiczny epitet zasługuje raczej znany z niechlujstwa matematyk, Paul Erdös, a Peter jest tym Erdösem, Erdösem właściwym, godnym podziwu.

Dzieło i życie Petera Erdösa służy i służyć będzie za wzór dla przyszłych pokoleń, lecz jakże niedościgły to wzór!

A oto informacja o imienniku naszego bohatera: Pál (Paul) Erdös


(pisane podczas /zamiast/ wypełniania deklaracji podatkowej 2001)