PINEZKA

Barwna percepcja

   Praca ta jest opisem mojego subiektywnego sposobu postrzegania i porządkowania rzeczywistości. Tego rodzaju doświadczenia nie zostały dotychczas, jak mi wiadomo, nigdzie opisane*.    Początkowo zadanie wydawało mi się pionierskie i karkołomne, gdyż polegało na podjęciu wyzwania zobiektywizowanego opisu mojej…
Czytaj dalej...
Teksty w tourneé

Aksjologia rzeczywistości i rzeczywistość aksjologiczna

Etyczna estetyka średniowiecza*    Poznanie i świadomość rozróżniania aksjologicznego prowadzą do śmiertelności. Albowiem ich konsekwencją jest przyobleczenie się w profanum. Człowiek więc na początku był istotą z materii sacrum, stworzoną na obraz i podobieństwo Boga, jednak za sprawą grzechu pierworodnego…
Czytaj dalej...
Teksty w tourneé

Palimpsest z innowacją w tle

Krzysztofa Krowiranda: Wedle Podręcznego Słownika Terminów Literackich samo sformułowanie zaczerpnięte zostało z greckiego palimpsestos, co dosłownie oznacza "ponownie zeskrobany"; określenie to pierwotnie używane było w odniesieniu do starożytnych i średniowiecznych rękopisów utrwalonych na pergaminie, z którego zeskrobany został wcześniej napisany…
Czytaj dalej...
Teksty w tourneé

Zmęczeni kartografowie

Rzecz o wizualności tekstu, pożytecznie ilustrowana przykładami z młodej prozy polskiej*    Przyzwolenie, jakie literatura w najogólniejszym, najbardziej neutralnym sensie daje odbiorcy – a zatem kompletność tekstu jako zachęta do poddania się jego linearności, jako możliwość wygodnego dekodowania jego semantyki…
Czytaj dalej...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
INFORMACJA - PINEZKA.PL

 

Strona pinezka.pl stanowi obecnie
ARCHIWUM tekstów z lat 2004 - 2009

 

Redakcja zakończyła działalność w 2010 roku.

 

Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie pinezka.pl bez zezwolenia zabronione. Żaden z zawartych na stronach materiałów, artykułów lub elementów graficznych nie może być wykorzystany bez zgody autorów.