PINEZKA

Barwna percepcja

Praca ta jest opisem mojego subiektywnego sposobu postrzegania i porządkowania rzeczywistości. Tego rodzaju doświadczenia nie zostały dotychczas, jak mi wiadomo, nigdzie opisane*. Początkowo zadanie wydawało mi się pionierskie i karkołomne, gdyż polegało na podjęciu wyzwania zobiektywizowanego opisu mojej własnej percepcji.…
Czytaj dalej...
Teksty w tourneé

Aksjologia rzeczywistości i rzeczywistość aksjologiczna

Etyczna estetyka średniowiecza* I. Świat stworzony Cała egzystencja człowieka średniowiecza podlega wartościowaniu. Rzeczywistość, w której funkcjonuje, ma charakter dualistyczny. Przede wszystkim jest to rozbicie na poziomie dwóch sfer, będących niezbywalnym budulcem wszystkiego – podział na sferę sacrum i profanum. Wartość…
Czytaj dalej...
Teksty w tourneé

Palimpsest z innowacją w tle

     Krzysztofa Krowiranda – Możemy zacząć od przywołania słownikowej definicji palimpsestu. Wedle Podręcznego Słownika Terminów Literackich samo sformułowanie zaczerpnięte zostało z greckiego palimpsestos, co dosłownie oznacza "ponownie zeskrobany"; określenie to pierwotnie używane było w odniesieniu do starożytnych i średniowiecznych…
Czytaj dalej...
PINEZKA
INFORMACJA - PINEZKA.PL

 

Strona pinezka.pl stanowi obecnie
ARCHIWUM tekstów z lat 2004 - 2009

 

Redakcja zakończyła działalność w 2010 roku.

 

Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie pinezka.pl bez zezwolenia zabronione. Żaden z zawartych na stronach materiałów, artykułów lub elementów graficznych nie może być wykorzystany bez zgody autorów.